Jan Beyne geeft uitleg over Atopia

Het Containerdorp aan de Rijnkaai in Antwerpen krijgt via het project StAck een nieuwe invulling. Onder de leuze creatief met leegstand biedt FMT onderdak aan diverse initiatieven. Enkele van die containers is nu de thuishaven van Atopia. Bezieler van het project, Jan Beyne, verwelkomt ons met open armen en geeft een woordje uitleg.

Atopia en de ideale leefbare stad

Jan Beyne is programma manager bij CIFAL Flanders en sinds kort ook mede oprichter van Atopia. “Atopia is begonnen als een experiment”, begint hij. “Het is een plek om na te denken over de ideale leefbare stad.” Atopia wil een ontmoetingsplaats creëren voor mensen die willen nadenken over innovatie en duurzaamheid. Samen met burgers gaan ze op ontdekkingstocht hoe Antwerpen de eerste ‘onmogelijk perfecte’ stad kan worden. Atopia wil zich onderscheiden van andere initiatieven door mensen mee te betrekken bij hun visie. Iedereen maakt deel uit van het masterplan om een utopische versie van Antwerpen uit te bouwen. Met behulp van thematische workshops en lezingen wil Atopia verschillende mensen bereiken en inspireren om het beter te doen. “We bouwen samen met de Antwerpenaars een ideale leefbare stad. Een plek waar iedereen zou willen wonen.”

Burgers en partners

Mensen bereiken doen ze via 2 grote pijlers. ”Als eerste pijler willen we graag onze partners in de kijker zetten met tentoonstellingen en demonstraties”, legt hij uit. Atopia wil een spilfiguur zijn in de nieuwe leefbare samenleving en brengt mensen in contact met bedrijven en organisaties die het goede voorbeeld geven van een leefbare stad. De containers waar Atopia zich schuil houdt, is bijvoorbeeld volledig ingericht met spullen van de Kringwinkel. “Je kan bij de Kringwinkel heel wat spullen huren. Veel mensen weten dat niet”, vertelt hij. “Op deze manier hopen we verschillende mensen te bereiken.” Naast de kringwinkel zijn er verschillende partners die met trots worden uitgestald in de container. Zo is er een tentoonstelling van het EcoHuis en zijn er ook plannen om samen te werken met PAKT.

Naast de samenwerking met verscheidene partners, focust het project zich ook op de burgers. Het project biedt verschillende lezingen en workshops aan. De werking gaat uit van  verschillende thema’s. Elke week wordt een ander thema aangehaald zoals: diversiteit, duurzaamheid, circulaire economie,…. Atopia roept zoveel mogelijk mensen op om zich te engageren en om mee te bouwen aan het ideale Antwerpen “We willen verschillende mensen bereiken en inspireren.” Atopia opent de deuren voor iedereen. Voor mensen die veel bezig zijn met duurzaamheid en diegene die er weinig mee bezig zijn.”

 

Brede visie en zoektocht naar zichzelf

De bezielers van Atopia verschijnen heel bewust met een brede visie aan de start. Een breed draagvlak creëren bij partners en burgers is essentieel voor de werking van Atopia. Gedurende de zomer werken ze elke week rond één bepaald thema. Aan het einde van de zomer wordt bekeken welk thema het meeste indruk achterliet en waar het engagement het grootst is. Het is hun zoektocht naar het beste spoor voor zichzelf. Ze geven zelf aan dat zonder input van andere ze onmogelijk kunnen slagen in hun opzet. Samenwerken met partners en burgers is essentieel om iets leefbaar te creëren. “We werken bewust op deze manier omdat we willen weten waar de meeste interesse ligt zodat we daar verder op kunnen inspelen”, legt Jan uit. “De input die we krijgen is heel belangrijk. Zo zien we alvast veel engagement rond het thema circulaire economie.”

 

Iedereen Atopist

Atopia staat open voor iedereen en verwelkomt alle soorten inbreng. “Je kan met weinig inzet al een Atopist zijn”, verduidelijkt Jan. Hij wil benadrukken dat alle beetjes helpen en een kleine aanpassing kan al een grote verandering teweeg brengen. Uit deze gedachtegang is het IMPACT Fest ontstaan. IMPACT Fest is een soort mini-festival met ’muziek en/of entertainment en lokale hapjes en drankjes. “Met dit evenement willen we op een laagdrempelige manier mensen laten kennis maken met duurzaamheid. Het moet leuk en luchtig blijven.” Op zaterdag 26 augustus kan je zelf de sfeer gaan opsnuiven. Leer tuinieren in potten en train je lachspieren tijdens een comedyshow: ‘Smoestuinshow’. De organisatie zoekt ook steeds naar oplossingen om de ecologische voetafdruk van zo’n evenement te verkleinen. Van herbruikbare bekers tot eigen energie opwekken via zonnepanelen. Daarnaast is er heel wat randinformatie over de verschillende thema’s aanwezig.

Toekomst

Er liggen al verschillende projecten in het vizier voor het enthousiaste team. Zo is er het Bootcamp Circulaire Economie waar jonge visionairs van 10 tot 16 september kunnen bouwen aan een circulaire project binnen de stadscontext. “We hopen dat er veel prachtige projecten uitkomen die we eventueel kunnen ondersteunen in de toekomst.” Als we verder vragen naar eventuele uitbreidingsplannen van Atopia geeft Jan al een tipje van de sluier mee. “Nog tot eind september zullen we fysiek in de containers op het Eilandje vertoeven, waar Atopia geboren is. Intussen dromen we over uitbreiden naar andere steden, onderzoeken we verscheidene nieuwe projecten en hebben we contact met bijhorende partners.” Het doel blijft om mensen te mobiliseren en te laten nadenken over die ideale leefbare stad. “In het beste geval hebben we tegen het einde van de zomer een heleboel Atopisten die samen willen werken aan een meer leefbare stad.”

Wil jij meebouwen aan een leefbaar Antwerpen? Surf dan naar www.atopiastad.eu/

Wil je graag deelnemen aan een activiteit? Ga dan naar www.facebook.com/stadslaboatopia/

Abonneer mij: 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg Stadslab2050 op de voet